- Prezydent jakiś czas temu przestawił nam swój pomysł na Pabianice. To jeszcze jeden krok do zmiany tego miasta. To nie jest budżet spektakularnych inwestycji i fajerwerków, ale możemy małymi krokami dążyć do celu – mówił przed głosowaniem Krzysztof Rąkowski (PO).

- Budżet nie jest projektem, który budzi zachwyt, ale to jest niezbędne, by problemy rozwiązać i za kilka lat wejść w większe inwestycje. Teraz trzeba zacisnąć pasa, żeby potem spełniać marzenia – mówił Antoni Hodak (PIS).

Radni podziękowali Grzegorzowi Mackiewiczowi za uwzględnienie ich poprawek w budżecie.

Na wniosek rady w budżecie zabezpieczono dwukrotnie większą kwotę na naprawy iremonty dróg oraz chodników. Większa niż na początku planowana jest też kwota przeznaczona na sport młodzieżowy i zieleń miejską.

- Pierwszy raz radni stali się dla prezydenta partnerem do rozmów, nie tylko kwiatkiem do kożucha – mówił Rąkowski.

Za projektem budżetu zagłosowało 20 radnych. 1 się wstrzymał

Tegoroczny budżet to 178.810.000 zł. W 2015 spłacimy

8.466.000zł poszpitalnego długu