Oto, co nam odpowiedzieli:

Kompleks rekreacyjny „Piaski”: wykonano projekt i ogłoszono przetarg na wykonanie – 1 sierpnia nastąpi otwarcie ofert.

Przypominamy: kompleks powstanie na terenie SP 14 przy Ostatniej 15. Będą tam: boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej i bieżni z piaskownicą do skoku w dal. Planowany koszt: 199.820 zł.

ZOBACZ TEŻ: 250.000 zł na jeden projekt w BO.

Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią: boisko jest w trakcie prac modernizacyjnych.

Przypominamy: chodzi o wyrównanie boiska na terenie MOSiR-u. Planowany koszt: 200.000 zł.

„Wyspa piratów” plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16. Wykonano projekt i ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert z przetargu odbyło się 24 lipca. Najkorzystniejsza oferta mieściła się w budżecie przeznaczonym na zadanie (200.000 zł). Trwa przygotowywanie umowy z wykonawcą, wkrótce nastąpi jej podpisanie i rozpoczęcie realizacji zadania.

Przypominamy: fragment boiska przy SP 16 zostanie przemieniony w plac zabaw.

Zespół boiskowy SP 5  bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal. Wykonano projekt. W najbliższych dniach nastąpi ogłoszenie przetargu.

Przypominamy: projekt dotyczy zagospodarowania terenu należącego do SP 5. Obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal.

Rewitalizacja stawu w Parku Wolności
Do chwili obecnej wykonano: karczowanie samosiewów z dna i skarp stawu; karczowanie samosiewów z terenu wokół stawu oraz terenu sąsiadującego ze stawem –  teren PSM (teren działań powiększony w stosunku do wnioskowanego); cięcia pielęgnacyjne drzew; utwardzenie tłuczniem zagęszczonym alejek wokół stawu oraz dodatkowo połączeń z istniejącymi alejkami asfaltowymi oraz z wejściami do parku od strony wieżowców; odtworzenie i utwardzenie tłuczniem dawnego wejścia do parku od strony ul. Łaskiej; wyrównanie skarp humusem; obsianie terenu trawą; montaż ławek i stojaków na rowery, ustawienie koszy na odpady. Do wykonania zostało: utwardzenie dojść do ławek oraz miejsc pod ławkami; dosadzenie drzew.

Przypominamy: mowa o rewitalizacji stawu w parku Wolności, znajdującego się za wieżowcem przy ul. Łaskiej 96.