Z wyników ankiety wynika, że najwięcej osób informacje o budżecie obywatelskim zaczerpnęło z lokalnej prasy i portali informacyjnych. Część pabianiczan dowiadywała się o projektach z portali społecznościowych. Ankietowani uważają również, że ta edycja była odpowiednio nagłośniona. Stwierdziło tak prawie 50 procent odpowiadających.

Pojawiły się pomysły dotyczące organizowania akcji i imprez promujących budżet. Pabianiczanie chcą pikniku na Lewitynie, gdzie swoje pomysły mogliby zaprezentować wszyscy pomysłodawcy. Oczekują również, że w mieście stanie specjalny bus, w którym będzie można oddać głos. Chcą też, aby było więcej plakatów i specjalny program w telewizji.

Ponad 80 procent pabianiczan uważa, że dwa tygodnie to wystarczający czas na to, żeby oddać głos. Jasne są również zasady głosowania. Ważne jest to, że mają możliwość oddania głosu przez internet. Pabianiczanie widzą potrzebę informowania na bieżąco o tym, który projekt prowadzi.

- Odpowiedzi sprowadzają się do trzech głównych kategorii działań, które najbardziej podobały się ankietowanym. To możliwość głosowania na więcej niż jedno zadanie i przyznawanie im po tyle samo punktów, sposób głosowania przez internet i tematyka zgłoszonych projektów – podkreśla Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta Pabianic.

Chcą jednak pewnych zmian. Dotyczy to terminu zgłaszania projektów, który w bieżącej edycji wypadł w sezonie urlopowym. Chcą też, aby wybór projektów był większy. Uważają, że urzędnicy powinni weryfikować je pod względem szacowanego kosztu i możliwości ich realizacji. Część ankietowanych żaliła się na to, że linki aktywacyjne nie dochodziły do wszystkich głosujących. Jako ułatwienie proponują automatyczne uzupełnianie daty urodzenia w systemie. Pojawiły się również głosy dotyczące poszerzenia osób głosujących o mieszkańców Bychlewa.

- Okazało się, że głównymi czynnikami motywującymi do złożenia projektu było dostrzeżenie braków w infrastrukturze miejskiej i chęć ich zniwelowania, możliwość wpływu na zmiany zachodzące w mieście, popularyzacja sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród pabianiczan oraz zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców na problemy dotykające zamieszkujących konkretny obszar Pabianic - dodaje Aneta Klimek.

Ewaluacja budżetu obywatelskiego dla miasta Pabianic na 2020 rok została przeprowadzona w terminie 25 października – 6 listopada. Zdanie pabianiczan będzie brane pod uwagę przy tworzeniu zasad kolejnej edycji.