Nowego szefa wydziału wybrano drogą konkursu, który ogłoszono po odejściu poprzedniej naczelnik na emeryturę. Do niedawna stanowisko to piastowała Elżbieta Borowiecka.

Oferta Bohdanowicza wpłynęła jako jedyna. Umowa, którą podpisano z nowym naczelnikiem będzie początkowo ważna przez sześć miesięcy.

- Wymiar etatu na stanowisku został ograniczony do połowy, ponieważ funkcja inspektora ochrony danych została powierzona podmiotowi zewnętrznemu – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prasowa magistratu.

Czego oczekiwano od kandydatów?

M.in. co najmniej dwuletniego doświadczenie w kierowaniu jednostką realizującą zadania z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami lub usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Czego oczekiwano od kandydatów?

M.in. co najmniej dwuletniego doświadczenie w kierowaniu jednostką realizującą zadania z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami lub usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Andrzej Bohdanowicz ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pracę w pabianickiej komendzie zaczął w 2005 roku, a od 2012 do końca stycznia tego roku był jej komendatem. Przeszedł na emeryturę, a na jego miejsce powołano brygadiera Władysława Duraja, który wcześniej był dowódcą Jednostki Ratowniczej-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.