Prezydent Grzegorz Mackiewicz wybrał nowego komendanta - spośród 4 kandydatów, których rekomendowała komisja konkursowa. 
Nowy komendant ma 44 lata. Jest porucznikiem. Mieszka w Starowej Górze. Przez wiele lat pracował w służbach mundurowych, m.in. Urzędzie Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
 
Tomasz Makrocki ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing.
 
Jego zainteresowania to sport, narciarstwo biegowe i alpejskie, cross fit,motoryzacja.