W ciągu dwóch lat w centralnej części miasta powstanie centrum rekreacyjno-sportowe. Inwestor, firma A&A dostała na to ponad 6 milionów złotych dofinansowania. Cały koszt inwestycji wyniesie 10.612.623,27 zł.

- Dzięki projektowi powstaje nie tylko wyjątkowo atrakcyjne i unikatowe w skali regionu miejsce rekreacji dla rodzin, ale powstają również miejsca pracy wspierające rozwój regionu – zachwala Sylwia Borusowska, prezes zarządu A&A Marketing.

Wyszczególniając, na terenie centrum golfa zbudowane zostaną: grota solna, solanka i tężnie. Powstanie muzeum golfa, centrum golfowe wyposażone w symulatory golfowe z aktualnym odwzorowaniem najlepszych pól na świecie oraz strzelnica na ostrą amunicję i symulator strzelecki. Strzelnica będzie dostosowana do strzelania zarówno z amunicji ostrej jak i z wkładką laserową. Wyposażona zostanie w symulator multimedialny umożliwiający gry scenariuszowe. Będzie można zrobić tam kursy golfowe zakończone egzaminem oraz przejść szkolenia strzeleckie prowadzone przez specjalistę. Na terenie obiektów będą też usługi gastronomiczne.

- Integralną częścią projektu inwestycyjnego jest promocja regionu, w tym m.in. prezentacja pabianickich zabytków, szlaków turystycznych, charakterystycznej flory i fauny oraz bogatej historii i tradycji lokalnej – dodaje prezes Borusowska.

To nie jedyna i możliwe, że nie ostatnia inwestycja A&A w naszym mieście. O budowie centrum handlowo-rozrywkowego Tkalnia piszemy TUTAJ