Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego zaprasza mieszkańców do udziału w szkoleniach instruktażowych z obsługi automatycznych defibrylatorów AED. Wolne miejsca pozostały jeszcze w następujących terminach: 3 grudnia, godz. 17.00-19.00 w Hotelu Włókniarz przy ul. Kilińskiego 34 oraz 4 grudnia, godz. 17.00-19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonać telefonicznie pod numerem (42) 225 46 88. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Największy nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktycznych umiejętności. Instruktorzy umożliwiają przećwiczenie najważniejszych czynności ratujących życie w systemie drabinki edukacyjnej - zaczynając od najprostszych czynności, poprzez coraz bardziej zaawansowane procedury.

Zakres szkolenia: ćwiczenia prawidłowej techniki wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, ćwiczenia prawidłowej techniki wykonywania oddechów ratowniczych, ćwiczenia pozwalające na utrwalenie schematu prawidłowego stosunku uciśnięć i oddechów, omówienie i ćwiczenia praktyczne dotyczące prawidłowego zastosowania defibrylatora AED, ćwiczenia schematu podejścia, sprawdzenia bezpieczeństwa, oceny przytomności, wezwania pomocy oraz oceny funkcji życiowych.

Szkolenia stanowią część zadania pn. „Ogólnodostępne defibrylatory AED w przestrzeni Pabianic”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego dla Pabianic na 2018 rok.