Za parkiem Wolności w kierunku węzła Dobroń rozpoczęły się dziś roboty drogowe.

- Wywalczyliśmy naprawę drogi na koszt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – cieszy się Robert Jarzębak, wójt gminy Dobroń. – Po wybudowaniu obwodnicy stara droga krajowa numer 14 została zmieniona w drogę gminną. Rok walczyliśmy o naprawienie tej drogi, bo skoro mamy o nią dbać, to musi być w lepszym stanie. I udało się.

GDDKiA ogłosiła przetarg na zerwanie starego asfaltu i położenie nowej warstwy. Prace właśnie się rozpoczęły, więc od dziś w Chechle mamy korki.

- W ramach liftingu tej drogi zrobimy też dwie zatoki autobusowe, poprawimy pobocza i oznakowanie drogi – wylicza Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA. – Prace potrwają miesiąc.