Trzęsące się szklanki w kuchennych szafkach w mieszkaniach zlokalizowanych przy głównej ulicy miasta to już wspomnienie. Wielu mieszkańców odczuwało latami przejazd tramwaju po ulicy. Teraz tylko zostało przetrwać hałas i wibracje związane z przebudową torowiska i… będzie ciszej. O tym przekonuje wykonawca, ale też dlatego że wdrożył ku temu dodatkowe działania. Na niektórych fragmentach remontowanej ulicy już położono specjalne maty antywibracyjne.

- Ograniczą one przenoszenie drgań. Ich zastosowanie zostało poprzedzone szeregiem skomplikowanych badań, które wykonała w Pabianicach i Ksawerowie wyspecjalizowana firma z Walencji. Pomiary były wykonywane w budynkach mieszkalnych, sakralnych i obiektach kultury, wzdłuż trasy tramwaju. Efektem badań jest blisko 350-stronicowy raport, w którym m.in. dokonano analizy dla 660 budynków. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom, dobrano odpowiednie rodzaje mat, które teraz wykonawca układa pod podbudową betonową lub warstwą podsypki – zachwala pabianicki wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, czuwający nad inwestycją.