Po feriach w trzech pabianickich szkołach podstawowych odbędą się pilotażowe lekcje z wiedzy o prawie. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod patronatem prezydenta Grzegorza Mackiewicza.

„Szkoła bliższa prawu – cykl zajęć o prawie” to projekt Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przeprowadzony w łódzkich szkołach. W listopadzie ubiegłego roku prezydent Grzegorz Mackiewicz zaprosił do zorganizowania takich lekcji w Pabianicach. Odbędą się od 6 do 16 marca w SP nr 2, 15 i 16. Radcowie prawni przeprowadzą 1,5-godzinne warsztaty dla uczniów najstarszych klas (trzecich gimnazjalnych). Tematyka będzie obejmować zagadnienia prawne w sprawach, które dotyczą codziennego życia. Uczniowie dowiedzą się, jakie mają prawa jako obywatele, uczniowie i konsumenci. Jakie są granice wolności w Internecie, jak wygląda odpowiedzialność karna nieletnich (dopalacze, narkotyki, alkohol, przemoc w szkole, kradzież, podrabianie podpisów). Prowadzący przybliżą też funkcjonowanie sądów i zawodów prawniczych, w tym działalność radców prawnych. Zaplanowano łącznie 14 warsztatów dla 350 uczniów. Wkrótce zostanie ustalony harmonogram zajęć.