Na stoiskach harcerskich kupimy małe znicze po 2,50, średnie po 6.00 zł i duże po ok. 10 zł. Wybór jest szeroki. Każda drużyna ma inne modele.

- Co roku wspieram harcerzy i od nich kupuję znicze idąc na groby. Wczoraj wchodziłam inną bramą i kupowałam od jednej drużyny, dziś kupuję od innej – mówi pabianiczanka.

Drużyny harcerskie przeznaczają pieniądze na śródroczną działalność. Idą one również na umundurowanie drużyn. W tym roku Harcerską Akcję Znicz prowadzą m.in. 21 PDH Husaria i 3 PDH Czarna Trójka. Podobnie jest z drużynami zuchowymi. Dzieci sprzedają zapałki. Zuchy ze 183 Pabianickiej Gromady Zuchowej Dzielni Wojownicy ułożyły wierszyk, który zachęcał pabianiczan do kupowania właśnie od nich.

- Zapałki od zucha, wiatr nie zdmucha – mówiły.

W tym roku zniczy nie sprzedają wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy również co roku organizowali akcję „Znicz”.