Senator Kwiatkowski na dziesiejszej sesji namówił radnych do przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego.

Senator krótko i zwięźle przedstawił radnym zasady tworzenia Związku i korzyści płynące z uczestnictwa w nim. Przekonał wszystkich.  22 radnych (jeden nieobecny) było za przyjęciem uchwały.

– Serdecznie gratuluję - mówił Kwiatkowski. – Pabianice jako pierwsze z 28 miast woj.łódzkiego podjęły uchwałę o wstąpieniu do Łódzkiego Związku Metropolitalnego.

Senator Kwiatkowski jest autorem projektu ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym, który już przyjął Senat. Teraz trafi pod obrady Sejmu.

– Mam nadzieje, że to potrwa 3-4 miesiące – dodaje senator.– Liczę że w czerwcu 2020 roku projekt zostanie przyjęty, co pozwoli na na działania organizacyjne w drugim półroczu

Prace nad powstaniem Związku powinny iść dwutorowo: w Senacie i Sejmie, a równocześnie w samorządach.

– W Pabianicach władze miasta powinny zorganizować konsultacje społecznie. Mieszkańcy mają się wypowiedzieć, czy chcą uczestnictwa w takim związk u– dodaje senator.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze Związek powinien zacząć działać formalnie 1 stycznia 2021 roku .Jego najważniejszym organem będzie zgromadzenie związku (w jego skład wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i gmin), a organem wykonawczym - zarząd związku ( 5 osób).

Co nam da wejście w ŁZM?

– Przede wszystkim korzyści finansowe – tłumaczył senator.– To dodatkowe finanse dla miasta, dodatkowe 5 procent udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rocznie to ok. 200 mln zł. Po drugie to dodatkowe fundusze unijne.

– Dla naszego miasta to byłaby kwota ok. 10 mln zł z budżetu państwa – dodaje prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Ile nas będzie kosztować udział w Związku?

– Będziemy płacić roczną składkę zależną od ilości mieszkańców – tłumaczy prezydent. 

– Za każdą wpłaconą złotówkę członek związku otrzyma 10 zł od związku – dodaje senator.

Na co władze miasta chcą przeznaczyć te dodatkowe pieniądze?

– Zadań jest sporo, ochrona zdrowia, polityka senioralna, ale naszym priorytetem jest ochrona środowiska i wymiana pieców – dodaje Krzysztof Rąkowski, przewodniczący Rady Miejskiej.