Spotkanie z cyklu zaplanowano na czwartek (1 grudnia) w muzeum o godz. 17.00. Temat wykładu profesora: "Co się z nami Polakami w przeciągu ostatnich 20 lat stało...". Po prelekcji zaplanowano dyskusję.

Prof. Janusz Czapiński urodził się 25 stycznia 1951 roku w Pabianicach. Jest psychologiem, wykładowcą akademickim. W 1975 roku ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też w roku 1983 otrzymał tytuł doktora, a w roku 1988 - tytuł doktora habilitowanego. Zawodowo jest związany z Katedrą Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na UW objął stanowisko profesora. Został też profesorem i prorektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie psychologii społecznej. Profesor Czapiński jest wieloletnim kierownikiem badań panelowych „Diagnoza społeczna”, projektu zajmującego się od 2000 roku analizą warunków i jakości życia Polaków.

Profesor o sobie mowił w Życiu Pabianic: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/profesor-na-trzepaku.html