Ankietę przygotowała kuria wraz z socjologami z Uniwersytetu Łódzkiego. Pytania skierowane są do wiernych z całej archidiecezji, w tym również z Pabianic. Pytają o to, czy i jak mieszkańcy uczestniczą w życiu swoich parafii. Jak oceniają swoich pasterzy.

Pytań jest dużo i są bardzo szczegółowe. Dotyczą wiedzy na temat parafii i jej działalności, a także opinii na temat jakości pracy duszpasterskiej księży oraz udziału w życiu parafialnym.

Ankieta jest dostępna na stronie archidiecezji od początku roku. Wierni mają ją wypełnić anonimowo. Muszą na to poświęcić około 30–40 minut. Do tego mają zachęcać duchowni odwiedzający domy po kolędzie. Mają informować, gdzie można ją wypełnić i w jaki sposób to zrobić.

- W przypadku większości pytań należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi, ale jest też miejsce na wpisanie własnych opinii – wyjaśnia arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. - Bardzo zależy nam na poznaniu zdania wiernych Archidiecezji Łódzkiej na temat życia i działalności naszych parafii.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych. Skorzystają z nich badacze oraz uczestnicy Synodu Duszpasterskiego, który odbędzie się w 2020 roku. Synod będzie poświęcony parafii.