Na Lewityn wybrał się Jacek Czekalski, reporter Życia Pabianic.

Mieszkańcy chętnie wypowiadali się o tym czy szkutnia jest potrzebna, czy nie. Zanim podjęto decyzję o budowie trwała burzliwa dyskusja na ten temat. Pomysł budził ogromne kontrowersje. Pabianickie Centrum Sportów Wodnych ma służyć pabianiczanom, ale przede wszystkim żeglarzom zrzeszonym w Pabianickim Klubie Sportów Wodnych i wodniakom z hufca ZHP Pabianice. Część budynku zostanie przeznaczona na potrzeby MOSiR-u. 

Inwestycja pochłodnie prawie 5 milionów złotych. Budowa szkutni ruszyła i powinna zakończyć się jesienią 2022 roku. 

Czy opinie mieszkańców na ten temat zmieniły się? Posłuchaj wypowiedzi!