- Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu „Pabianickie zielone podwórka”, teren (będący własnością miasta) zostanie zagospodarowany według pomysłu mieszkańców – tłumaczy Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

Ruszyło składanie ofert z terminem do końca marca. Jeśli nie będzie problemów z wyłonieniem wykonawcy, „Aktywne podwórko – Strefa 24” – bo tak nazywa się projekt – byłoby gotowe latem.

Do programu „Pabianickie zielone podwórka” zgłosiły się: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ostatniej 19, Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 131/133 i Wspólnota Mieszkaniowa Grota-Roweckiego 24.

We wrześniu ubiegłego roku prezydent Grzegorz Mackiewicz podpisał umowy o dofinansowanie. Zgodnie z propozycją mieszkańców przy ul. Ostatniej nasadzono tuje i zaprojektowano klomby – prace przeprowadzono pod koniec roku.

Na wiosnę zostanie posiana trawa i pojawią się kwiaty. Podobnie wokół budynków przy Moniuszki 131/133 - będzie urządzenie zieleni, chodnik z płyt zastąpi kostka. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę prac.

Wspólnota przy ul. Grota-Roweckiego zaproponowała urządzenie siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci z uzupełnieniem roślinności.

Program „Pabianickie zielone podwórka” powstał z inicjatywy Koalicyjnego Klubu Radnych Pabianice, żeby poprawić estetykę otoczenia budynków wspólnot mieszkaniowych na terenach będących własnością miasta. Zasady realizacji programu radni uchwalili na sesji w czerwcu, pod koniec lipca przyjmowane były wnioski beneficjentów. Na realizację pierwszej edycji programu przeznaczono w ubiegłorocznym budżecie 150 tys. zł, przy czym kosztorysy określały ostateczne kwoty dofinansowania dla wspólnot.