Od 5 października można ubiegać się o dotację z miejskiego programu wymiany pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania.

Wnioski przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska UM (ul. św. Jana 4, II piętro, pok. 21), decyduje kolejność złożenia wniosku.

- Kwota do podziału to 100.000 zł z budżetu miasta – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. - Dotację można otrzymać na wydatki na zakup oraz montaż nowych urządzeń do produkcji energii poniesione po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie z miastem Pabianice. Wysokość dotacji: do 4 tys. zł do zakupu i montażu ogrzewania gazowego, do 3 tys. zł do zakupu i montażu ogrzewania na biomasę, do 2 tys. zł do zakupu i montażu pieca węglowego.

Dotychczasowe kopciuchy można zastąpić ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem na biomasę, kotłownią węglową. Piece na paliwa stałe (biomasa, węgiel kamienny) muszą spełniać „5 klasę” oraz wymagania „ekoprojektu”.

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; oświadczenia o posiadaniu zgód wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji;

kosztorys/ kalkulację kosztów;

oświadczenia, że w budynku/lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza;

w przypadku zmiany systemu ogrzewania na gazowe: umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.

Ważne, żeby inwestycja została zrealizowana do końca listopada, a dotacja rozliczona do 3 grudnia. Wnioski są do pobrania w siedzibie wydziału oraz na stronie UM.

Ci, którzy jeszcze nie zdążyli zabrać się za planowanie wymiany lub nie wiedzą od czego zacząć i nie zdążą załapać się na miejską dotację, mogą skorzystać jeszcze z finansów rządowego programu „Czyste powietrze”. W całym kraju mają realizować go Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla chętnych pabianiczan na taka alternatywę, miasto utworzyło specjalny punkt konsultacyjno-informacyjny. Od 1 października mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 4, w referacie inwestycji miejskich (II piętro, pok. 20, tel. 42 2254625).

- W ramach punktu można otrzymać informację o wymaganiach do programu, a od listopada skonsultować również wypełnienie wniosku i złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. Następnie wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna – tłumaczy rzeczniczka.

W tym samym miejscu (św. Jana 4, pok. 20) właściciele lub zarządcy budynków mogą składać w wersji papierowej deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – dotąd przyjmowane były w siedzibie Straży Miejskiej przy Narutowicza 33.