– Cieszymy się, że nareszcie do tego doszło. Czekaliśmy na to 30 lat – mówi Zdzisław Bikiewicz ze Społecznego Komitetu Mieszkańców Osiedla Dąbrowa.

Mieszkańcy doczekali się pierwszej inwestycji. To budowa kanalizacji sanitarnej. Będą ją mieli mieszkańcy około 200 posesji przy ulicach: Miętowej, Letniej, Szczęśliwej, Zdrojowej, Przyjaznej, Widzewskiej, Witosa, Krętej, Radosnej i Lazurowej.

Roboty prowadzi firma PHU Jantex Piotr Jończyk. Zaczęły się we wrześniu, a ich zakończenie planowane jest w październiku 2018 roku.

– To kolejna plama bez kanalizacji, która w końcu zniknie z mapy Pabianic – cieszy się prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Skąd na to pieniądze?

W lipcu ubiegłego roku ZWiK złożył w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie projektu. W marcu tego roku został on pozytywnie przyjęty, a w kwietniu podpisano umowę z NFOŚ.

– Całkowita wartość projektu to 6,6 miliona złotych. Dofinansowanie wynosi prawie 3,5 mln zł – wyjaśnia Rafał Kunka, prezes spółki ZWiK.

Społeczny Komitet Mieszkańców Osiedla Dąbrowa na tym nie poprzestaje. Chcą złożyć w Urzędzie Miejskim wstępny projekt na budowę kanalizacji odwadniającej. Obejmować będzie odprowadzenie wód opadowych oraz budowę dróg i chodników – likwidację rowów i dróg gruntowych.

Harmonogram prac:

ul. Miętowa - IV kwartał 2017

ul. Witosa, Widzewska (od posesji 33 do 39), Letnia (od nr 4 do 8) - IV kw. 2017 i I kw. 2018

ul. Letnia (od Zdrojowej do Lazurowej) - IV kw. 2017 i I kw. 2018

ul. Miętowa (od Szczęśliwej do posesji nr 2a), ul. Szczęśliwa (cała), ul. Zdrojowa (od nr 12 do Letniej) - I i II kw. 2018 

ul. Przyjazna (cała), Letnia (od 12 b do Zdrojowej) - IV kw. 2017 r. oraz I i II kw. 2018

ul. Widzewska (od nr 39 do 79) - I, II i III kw. 2018 r.

ul. Lazurowa, Radosna, Kręta, Zdrojowa (od Widzewskiej do nr 10), ul. Widzewska - łopatka przy posesji nr 4 - II, III i IV kw. 2018