Powiatowy Urząd Pracy ma pieniądze na staże dla osób bezrobotnych w wieku 50+.

- Zachęcamy pracodawców do składania wniosków o organizację stażu dla tej grupy bezrobotnych - mówi Danuta Skwirowska, dyrektor PUP. - Ponadto osoby w wieku 50+, zainteresowane otworzeniem własnej firmy, mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel w kwocie do 21 tys. zł.

Ze staży oraz z dofinansowań mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie brały dotąd udziału w projekcie „Nowe perspektywy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Ponadto pozyskaliśmy dodatkowe środki na realizację programów dla bezrobotnych w wieku 50+ i do 30. roku życia, a także rodziców i opiekunów powracających na rynek pracy - wyjaśnia dyrektorka.

W ramach programów wdrażane będą formy wsparcia wprowadzone znowelizowaną ustawą, tj. bony: szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe, dofinansowanie wynagrodzenia, świadczenia aktywizacyjne czy grant na telepracę. Pracodawcy będą mogli ubiegać się również o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne osób pracujących w wieku 45+. Środki te można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie kosztów kursów, studiów podyplomowych czy egzaminów.

PUP zaprasza pracodawców do udziału w spotkaniach informacyjnych, mających na celu przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w oparciu o nowe instrumenty aktywizacji zawodowej oraz dofinansowania inwestycji w podnoszenie kompetencji pracodawców i pracowników. Spotkania odbędą się 9 i 10 lipca (środa/czwartek) w siedzibie urzędu (Waryńskiego 11). Wszystkich zainteresowanych zapraszają do zapisywania się na listę uczestników – tel. 42 215-55-26, pok. 111, I piętro, budynek A.