Podczas obchodów świąt patriotycznych wiązanki kwiatów składają przede wszystkim przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kombatanci wojenni. Pozostali w większości wpłacają pieniądze na cele charytatywne. W tym roku zebrano 4.480 złotych.

Pieniądze przekazali: firma Jantoń, firma Lumileds, firma Pamso, MZK, ZEC, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego, Społem, Uniwersytet III Wieku, gmina Pabianice, ZWiK, Jadwiga Wadowska-Gryzel, Stowarzyszenie Blok Samorządowy "Razem", Pa-Co-Bank, NSZZ "Solidarność", Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wincentego A'Paulo, Pabianicki Klub Sportów Wodnych, Barbara i Bogdan Piotrowscy, I LO, II LO, ZS 3, PCK.

Pieniądze z tegorocznej zbiórki trafią do pabianickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Koło zajmuje się pomocą ubogim. Organizuje dla nich noclegownię w okresie zimowym, dokarmia bezdomnych i potrzebujących oraz przekazuje im ubrania.