Punkt Informacyjny Europe Direct oraz Urząd Miejski w Pabianicach zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie doradczo-informacyjne dotyczące nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie poprowadzą specjaliści z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, działającego przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Spotkanie odbędzie się 23 marca (wtorek) w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Zamkowa 16.
Organizacje zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie swojej obecności na spotkaniu Agnieszce Pachlińskiej, telefonicznie pod numerem telefonu 24 388 14 49 lub mailowo: kutno@opus.org.pl