Od 5 do 21 lutego dyrektorzy szkół podstawowych wraz z nauczycielami i swoimi podopiecznymi będą zachęcać rodziców przyszłych uczniów do wyboru danej placówki.

Dni Otwarte odbędą się:

SP 1- 12 lutego w godzinach 14.00-16.00

SP3- 21 lutego w godzinach 17.00-19.00

SP5- 5 lutego w godz. 15.00- 17.00

SP8- 19 lutego w godz. 16.30- 18.00

SP9- 6 lutego w godz. 16.30- 18.30

SP14- 20 lutego w godz. 16.30-18.30

SP15- 11 lutego w godz. 16.00-18.00

SP16- 13 lutego w godzinach 17.00-19.00

SP17- 7 lutego w godz. 16.30-18.30

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 28 lutego.

O terminach m.in. rozpatrywania wniosków i kryteriach pisaliśmy w artykule Kiedy zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły.