W ten sposób spełni się życzenie mieszkańców, by autobusy linii „2” kursowały dalej.

– W ramach przedłużenia linii „2” pośrodku ulicy Podmiejskiej będą dwa dodatkowe przystanki – jeden zadaszony, drugi tylko z wiatą – wymienia Andrzej Różański, inżynier miasta.

Trasa autobusów linii „2” wydłuży się od istniejącej pętli przy ul. Karniszewickiej o około 700 metrów. Po drodze powstanie jeszcze para przystanków pośrednich – Podmiejska/ Makowa (w stronę nowej krańcówki) oraz Podmiejska /Niska (w kierunku centrum, przy sklepie). Bliżej do autobusu będą mieli nie tylko mieszkańcy ul. Podmiejskiej, ale też wielu ulic prostopadłych, położonych zarówno w Pabianicach, jak i w Chechle Pierwszym.

Krańcówka będzie się składała z placu do zawracania, przystanku dla wsiadających i wysiadających, wiaty dla rowerów i budynku socjalnego. Koszt wykonania? Około 3 miliony złotych.
– Inwestycja niezwykle trudna, bo teraz w tym miejscu mamy rów odwadniający. Ten rów trzeba zasypać i odtworzyć w postaci wodociągu – mówi prezydent.

Prace muszą się zakończyć w ciągu 10 miesięcy od dziś. Kiedy się rozpoczną? Jeszcze nie wiadomo.

– Wykonawca musi uzyskać pozwolenie wodno-prawne na zasypanie rowu – dodaje Grzegorz Mackiewicz.

Na dniach zostanie też podpisana umowa na budowę dworca autobusowego na pętli przy ul. „Waltera” Jankego.

Oba zadania są częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.