W Przedszkolu Miejskim nr 2 zostanie utworzona dodatkowa grupa dla dzieci, których rodzice zadeklarowali w przedszkolach nr 2, 5 i 12 pobyt dziecka tylko na realizację podstawy programowej.
Ponadto w przedszkolu nr 11 zostaną uruchomione dwie dodatkowe grupy dla dzieci z rocznika 2009 i 2010 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do których zostanie przyjętych 45 dzieci.
W momencie rezygnacji z pobytu dziecka w danej placówce, do przedszkola będą przyjmowane dzieci z list rezerwowych.
W przypadku niezgłoszenia dziecka pięcioletniego lub sześcioletniego do przedszkola, należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego przedszkola, gdyż każde dziecko w tym wieku podlega obowiązkowi przygotowania przedszkolnego. Obowiązek zgłoszenia dziecka ciąży na rodzicach lub opiekunach prawnych.