Ponad 25.000 ton śmieci rocznie wrzucają do koszy mieszkańcy domów komunalnych. Lokatorzy spółdzielczych bloków pozbywają się około 15.000 ton śmieci rocznie. Tylko niewielka część odpadków jest poddawana recyklingowi, czyli powtórnie wykorzystywana. To dlatego, że nie mamy zwyczaju segregować naszych śmieci.

Z domów i bloków komunalnych odpadki wywożą śmieciarki ZGKiM. Kontenery Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej opróżnia firma Eko-Region. Te pierwsze trafiają na wysypisko w Łaskowicach. PET-y, czyli odpady plastikowe, gromadzone w specjalnych pojemnikach, kupuje toruńska firma Lana Pet i przetwarza na specjalny granulat.

Śmieci spółdzielców Eko-Region wywozi do Bełchatowa. Stamtąd jadą na wysypiska do Woli Kruszyńskiej, Kamieńska i Pajęczna.


***
Co wrzucamy do kosza

27,7% - drewno, sprzęty domowe
26,8% - resztki artykułów spożywczych
14,6% - papier
11,2% - szkło
6,1% - tworzywa sztuczne
4,1% - tektura
3,9% - metale
2,9% - minerały
1,5% - tekstylia
1,2% - opakowania (papier+folia aluminiowa+plastik)


***
Żeby śmieci było mniej

- reklamówki i plastikowe torby zastępujmy torbami
płóciennymi lub poręcznymi plecakami,

- kupujmy napoje w szklanych butelkach zamiast w
kartonach, puszkach i plastikowych PET-ach

- używajmy bawełnianych obrusów i serwetek
zamiast papierowych lub tekturowych

- nie używajmy jednorazowych sztućców

- poprośmy pocztę, by listonosze nie wrzucali reklam do naszej skrzynki.