Na jego uczestników czekała moc atrakcji, m.in. poczęstunek od Kół Gospodyń Wiejskich, czy koncerty lokalnych artystów. Najważniejszy punkt imprezy stanowiło jednak oddanie do użytku drogi wojewódzkiej nr 713, połączone z konferencją na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Droga wojewódzka 713 to niezwykle istotny trakt komunikacyjny w województwie łódzkim. Odcinek przebiega przez 3 powiaty – łódzki wschodni, tomaszowski i opoczyński – a łączy ze sobą drogę krajową nr 14 w Łodzi z drogą krajową nr 12 w Januszewicach obok Opoczna. Długość DW 713 to 76 kilometrów. Zakończona inwestycja obejmowała rozbudowę fragmentu pomiędzy Kurowicami i Ujazdem. Rozbudowa pochłonęła środki w wysokości niemal 78 milionów złotych, z czego prawie 65 milionów stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

O znaczeniu DW 713 opowiedział w trakcie briefingu prasowego Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber: - Była to inwestycja bardzo mocno wyczekiwana przez mieszkańców, ponieważ odcinkiem tym porusza się 11 tysięcy pojazdów dziennie. Z tego względu nie czekaliśmy ani jednego dnia z jego otwarciem. 

Remont DW 713 objął powstanie nowych ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, obiektów mostowych, a także wyprofilowanie najbardziej niebezpiecznych zakrętów, o czym, prócz marszałka Schreibera, opowiadał dyrektor łódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosław Kukliński. 

W ramach uroczystości związanych z oddaniem do użytku DW 713 zainaugurowano również program ,,Bezpieczna jazda w Łódzkiem, senior za kierownicą”, który jest skierowany do posiadających prawo jazdy osób po 60 roku życia. Uczestnicy programu będą mogli przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego, bądź zapoznać się z ich zmianami, a także udoskonalić umiejętności praktyczne w towarzystwie instruktora jazdy. Uczestnicy pikniku zostali wprowadzeni w arkana programu przez rzecznika prasowego łódzkiego WORD – Macieja Wisławskiego – przed laty znakomitego pilota rajdowego, który asystował m.in. Krzysztofowi Hołowczycowi. 

Prócz wspomnianych we wstępie koncertów i niespodzianek kulinarnych, goście pikniku wzięli udział m.in. w lekcjach bezpieczeństwach w poruszaniu się po drodze oraz w pokazach bojowych ochotniczej oraz państwowej straży pożarnej w Popielawach. Możliwe było również zaszczepienie się przeciwko COVID-19 w specjalnie przygotowanym szczepieniobusie.