Tak większością głosów zdecydowali radni miejscy podczas czwartkowej sesji. Bezpłatna opieka w przedszkolu obowiązuje przez 5 godzin. Każda dodatkowa godzina kosztowała opiekunów złotówkę. Kwota ta została poddana waloryzacji i będzie wyższa o 14 groszy. 

Przyjmując, że dziecko przebywa w placówce od 8.00 do 17.00 (czyli 4 godziny powyżej bezpłatnego pobytu), to w skali miesiąca (22 dni) rodzice zapłacą o 12,32 zł więcej.

- Ta opłata podlega waloryzacji na podstawie wskaźnika inflacyjnego. Kwota może ulec zmianie, gdy inflacja przekroczy określony próg albo w danym roku albo sumarycznie licząc w poprzednich latach – tłumaczył podczas czwartkowj sesji Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Waloryzacja wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez miasto "następuje w drodze uchwały rady gminy, zgodnie z artykułem 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych".