Suma ta pierwotnie miała być przeznaczona na kolejne boisko typu „Orlik”.
- Zadanie „Orlik” zamieniamy na zadanie własne: stworzenie boisk przy Szkole Podstawowej numer 14 i Gimnazjum numer 3 – wyjaśnił przy opracowywaniu zmian w budżecie prezydent Zbigniew Dychto.
Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej dyskutowali, czy taka kwota wystarczy na wybudowanie dwóch boisk, skoro „Orlik” przy SP nr 3 kosztował kilkakrotnie więcej.
- Nowe boiska będą budowane taką samą - a więc tańszą - technologią, jak te przy Szkole Podstawowej numer 1 i Zespole Szkół numer 2 – poinformował Dychto.
Boisko przy SP nr 1 pochłonęło około 400.000 zł, więc teoretycznie istnieje szansa na zbudowanie za 900.000 zł dwóch boisk. Jednak swoje wątpliwości w tej kwestii przedstawił radny Krzysztof Rąkowski.
- Boisko przy „jedynce” jest boiskiem do piłki nożnej, a te nowe mają być boiskami wielofunkcyjnymi. Obawiam się, że może nie starczyć pieniędzy – powiedział.
Miasto ma jednak szansę na dofinansowanie tego zadania w kwocie 300.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
- A jak zabraknie, dołożymy – obiecał Dychto.