Na stronie archidiecezji łódzkiej czytamy:

„Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 31 maja br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.”

Dyspensa będzie obowiązywać na terenie archidiecezji łódzkiej przez sześć kolejnych niedziel . Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej w tym czasie nie jest grzechem.

- Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – przekazał arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Jednocześnie zachęca do udziału we mszy świętej w dni powszednie. Wtedy przychodzi mniej osób i jest to bezpieczniejsze. Obecnie w kościele może przebywać po kilkadziesiąt osób, czyli jedna na 15 metrów kwadratowych.

Pierwszą dyspense arcybiskup ogłosił 15 marca. Obowiązywała ona również podczas Świąt Wielkanocnych. Powodem jest epidemia koronawirusa.