Miasto Pabianice jest na liście projektów pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie dofinansowania szkół z oddziałami integracyjnymi. Pełna nazwa projektu to „Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 8 w Pabianicach”. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu. Unia da nam na to 670.712 zł. Wkład własny to utrzymanie sal (56.430 zł).

Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne. Będą nowe komputery i tablice multimedialne, a także specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami. Powstaną sale sensoryczne, czyli miejsca przyjazne dzieciom. Takie, w których miło spędza się czas i przyjemnie pracuje. Będą też sale korekcyjne. Powstaną w SP 1 i SP 8, ale będą mogły z nich korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczające do innych placówek. Przewidziano dodatkowe zajęcia (w tym zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne) dla uczniów, a dla ich nauczycieli specjalistyczne kursy i studia podyplomowe. Dzięki realizacji projektu będzie można objąć terapią sensoryczną i zajęciami rewalidacyjnymi większą liczbę dzieci. Zmniejszą się koszty dla rodziców i zniknie problem konieczności dowożenia na niektóre zajęcia terapeutyczne do ościennych miast i placówek.