Komisja złożona m.in. z przedstawicieli pabianickiej Rady Sportu zdecydowała tym razem, kto i ile pieniędzy dostanie na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich klubach sportowych, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych. Miasto przeznaczyło na ten cel 350 tysięcy złotych.

O wsparcie finansowe mogły ubiegać się kluby działające w Pabianicach, które występują w zawodach związkowych (bądź je organizują) oraz prowadzą szkolenie sportowe zawodników licencjonowanych. Rozpatrzono 23 wnioski.

Kto dostanie pieniądze?

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja zapasy: 42.000,00 zł,

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja sumo: 8.000,00 zł,

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja piłka nożna: 23.000,00 zł,

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja brydża: 2.000,00 zł,

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja kolarska: 4.000,00 zł,

Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice: 10.000,00 zł,

Pabianickie Towarzystwo Koszykówki: 60.000,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja lekkoatletyka: 12.000,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja bieg na orientację: 35.000,00 zł,

Pabianicki Klub Tenisowy: 10.000,00 zł,

Pabianicki Klub Koszykówki ’99: 35.000,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy „Korona”: 22.000,00 zł,

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS” Pabianice: 35.000,00 zł,

Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej: 37.000,00 zł,

Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja tenisa stołowego: 4.000,00 zł,

Pabianicki Klub Sztuk Walki „Azja”: 1.000,00 zł,

UKS „HEROS team”: 8.000,00 zł,

Centrum Rozwoju Sportu: 1.000,00 zł,

MASTERS HANDBALL TEAM: 1.000,00 zł

Przeczytaj też: Urzędnicy podzielili pieniądze między trzy kluby sportowe.