Sierżant szt. Jędrys zajął III miejsce w VI edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych na szczeblu wojewódzkim. Nagrody wręczyła insp. Renata Kasprzyk-Papierniak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, która pogratulowała wszystkim wysokiego poziomu utrzymanego w trakcie rozegranych konkurencji.
W konkursie startowało 44 dzielnicowych z różnych jednostek policji województwa łódzkiego. Konkurs zorganizowany został  przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a odbył się 24 i 25 października w sieradzkim Ośrodku Szkolenia.
Policjanci oceniani byli w dwóch konkurencjach: teście wiedzy obejmującym problematykę z zakresu działania funkcjonariuszy służby prewencyjnej, skierowanym głównie na profilaktykę społeczną oraz w praktycznym sprawdzianie podczas symulacji przyjęcia interesanta. Komisja sędziowska oceniała miedzy innymi umiejętności policjantów w zakresie tworzenia atmosfery życzliwości, a także udzielania pomocy interesantowi poprzez wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych zmierzających do rozwiązania
przedstawionego problemu.
W województwie łódzkim służbę pełni blisko 500 dzielnicowych w 22 jednostkach powiatowych/miejskich Policji.
Na co dzień sierż. szt. Krzysztof Jędrys jest dzielnicowym na terenie gminy Dłutów i pracuje w Posterunku Policji w Piątkowisku.