Każdy z 24 kandydatów miał pół godziny na zaprezentowanie pomysłów, jak kierować Pabianicami. W poniedziałek i wtorek słuchała ich komisja konkursowa w składzie: Zbigniew Dychto, Krzysztof Górny, Karol Suchocki, Andrzej Sauter i Sebastian Bryndziak. Zostało 10 najlepszych. O tym, kto będzie wiceprezydentem, dowiemy się w środę.

W półfinałach są:

Danuta Malatyńska-Konieczna - magister filologii polskiej. Nauczycielka w Gimnazjum nr 2. Zna trzy języki obce. Dokumentalistka i tłumaczka.

Maria Ryba - magister ekonomii oraz magister gospodarki przestrzennej i zarządzania miastem. Główna księgowa w Przedszkolu Miejskim nr 5. Była radna miejska.

Danuta Teodorczyk - była dyrektorka Zespołu Szkół Mechanicznych.

Dariusz Wypych - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Nauczyciel historii w II LO.

Janusz Koźlenko - były zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji w Starostwie. Prowadzi firmę ubezpieczeniową.

Jarosław Cichosz - radny, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Informatyk w ciepłowni.

Sławomir Bratuszewski - audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim.

Jerzy Krzysztof Kacalak - były dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Szef przedstawicielstw handlowych w Aflofarmie.

Jarosław Lorenczak - absolwent Wyższej Szkoły Morskiej, organizacji i zarządzania na Politechnice Łódzkiej oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w prywatnej firmie budowlano-transportowej.

Zdzisław Drzazga - łodzianin, magister organizacji i zarządzania. Był dyrektorem Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście. Pracuje w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Łodzi.


***
Ile zarobi wiceprezydent

Maksymalna pensja podstawowa to 4.850 zł (brutto). Dodatek funkcyjny - 1.540 zł. Dodatek specjalny - maksymalnie 2.556 zł.

Razem 8.946 zł (brutto)

Wiceprezydent może też dostać dodatek stażowy - do 20 procent wynagrodzenia podstawowego i dodatku funkcyjnego.

Ma służbowy telefon komórkowy z limitem rozmów do 200 zł oraz ryczałt samochodowy.