ad

- Jest możliwość odbycia staży zagranicznych przez młodych przedsiębiorców na zasadach podobnych jak w programie "Erasmus" dla studentów - informuje Maciej Wlazłowicz z Punktu Informacyjnego Europe Direct Pabianice.

Zadaniem programu jest wspieranie mobilności poprzez zachęcenie młodych przedsiębiorców do spędzenia od jednego do sześciu miesięcy na stażu w innym kraju. Jest to przedsięwzięcie B2B. Początkujący przedsiębiorca udaje się do innego państwa UE na kilka miesięcy. Tam pracuje z doświadczonym przedsiębiorcą, a kontakty między nimi pomaga nawiązać organizacja pośrednicząca (ich lista dostępna będzie w lutym 2011). Ich rolą jest wsparcie organizacyjne, merytoryczne i logistyczne, tak, aby obie strony uzyskały maksimum korzyści z udziału w programie.

Więcej na stronie internetowej programu: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php