Imprezy będą towarzyszyły Dniu Zdrowia, który jest właśnie w niedzielę. Podczas zabawy zostanie podsumowany projekt „Zbite gary”, a wystartują programy „Lato-Razem” i „Fair Play”. Na boisku szkolnym odbędą się gry i zabawy sportowe. Będą turnieje w różnych dyscyplinach i upominki dla najlepszych. Piknik rozpocznie się o godz. 14.00.

Co jeszcze czeka nas na Dnia Zdrowia?

O godz. 14.40 i 16.30 zaplanowano naukę samobadania piersi na fantomach. O godz. 17.00 zrobią pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą bezpłatne konsultacje specjalistyczne w zakresie chorób metabolicznych kości (osteopenia, osteoporoza, krzywica). O znamionach i zmianach skórnych oraz o chorobach ginekologicznych powiedzą specjaliści ze szpitala im. M. Kopernika. Poradnia Leczenia Uzależnień z PCM powie, jak im przeciwdziałać. Na wszelkie pytania z medycyny estetycznej odpowiedzą lekarze z Eskulapa.

Będą bezpłatne badania: dermatoskopowe skóry, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu pomiaru glukozy we krwi, pomiar masy ciała BMI, badania słuchu, zabiegi w zakresie medycyny estetycznej oraz leczenie i wspieranie organizmu metodą systemu światłoterapii – Bioptron.

Będą porady w zakresie pielęgnacji i ćwiczeń wspomagających rozwój niemowląt, które poprowadzą fachowcy ze Szkoły Prawidłowego Rozwoju Niemowląt. Porady dla młodych rodziców przygotowała Szkoła Matek i Ojców „Razem Łatwiej”. Zobaczymy prezentację materaców masujących i sprzętu medycznego. Dowiemy się sporo o suplementach diety, będą porady dietetyczne i stoisko ze zdrową żywnością.

Kto szuka pomocy i wsparcia będzie mógł zapoznać się z działalnością Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Informacji na temat kryteriów przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy udzielać będzie pracownik socjalny. ŚDS w ramach swojej działalności prowadzi terapię osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Będzie można porozmawiać z ich psychologiem.

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej przedstawi, jakie ma metody i sposoby przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, dopalacze) i przemocy w rodzinie. Jak pomagają dzieciom i młodzieży. Ma być też prezentacja działalności naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tutaj pomoc znajdą rodzice.

Podczas imprezy będzie zbiórka przeterminowanych leków. Rowerzystów ucieszy fakt, że tego dnia strażnicy miejscy będą znakować rowery.

W programie wykłady i prelekcje:
14.10 – "Rak szyjki macicy. Profilaktyka i leczenie" dr n. med. Janusz Sobotkowski 
 Ordynator Oddziału Brachyterapii -  WSS im. M. Kopernika w Łodzi 
14.40 -   Nauka samobadania piersi (fantomy) - WSS im. M. Kopernika w Łodzi 
15.30 -  "Choroby cywilizacyjne w pigułce, czyli co wiedzieć naprawdę warto..." 
 lek. med. Agnieszka Brykowska -  Oddział Wewnętrzny I, PCM Sp. z o.o. 
16.30 -   Nauka samobadania piersi (fantomy) -  WSS im. M.Kopernika w Łodzi 
17.00 -  "Nowa Piramida - zasady racjonalnego żywienia"- dr Anna Rogulska 
              Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 
Bezpłatne konsultacje specjalistyczne w zakresie m.in.:
chorób metabolicznych kości (osteopenia, osteoporoza, krzywica) - specjaliści z Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży  w Łodzi, 
zmian skórnych (znamiona) – specjaliści z WSS im. M. Kopernika w Łodzi, 
chorób ginekologicznych – specjaliści z WSS im. M. Kopernika w Łodzi,
przeciwdziałania uzależnieniom – Poradnia Leczenia Uzależnień PCM Sp. z o.o. Pabianice,
medycyny estetycznej - Eskulap Pabianice,
 
Bezpłatne badania:
      ─    dermatoskopowe skóry 
           pomiaru ciśnienia tętniczego krwi 
           poziomu pomiaru glukozy we krwi
           pomiar masy ciała BMI 
           badania słuchu 
           zabiegi w zakresie medycyny estetycznej 
           leczenie i wspieranie organizmu metodą systemu światłoterapii – Bioptron
           USG jamy brzusznej oraz UGS gruczołu krokowego wykonywane w Pabianickim Centrum
             Medycznym  Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, po wcześniejszym zapisaniu się na badania 
             w dniach 20-21.06.2013 r. bezpośrednio w szpitalu lub tel pod nr 42 22 53 533
 
Ponadto:
         porady w zakresie pielęgnacji i  ćwiczeń wspomagających rozwój niemowląt – Szkoła
           Prawidłowego Rozwoju Niemowląt,
         porady dla młodych rodziców - Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej s.c.,
         prezentacja materacy masujących, 
         prezentacja sprzętu medycznego,
         prezentacje suplementów  diety,
         porady dietetyczne,
         stoisko ze zdrową żywnością,
         kiermasz kosmetyków - Pollena Ewa S.A., 
         prezentacja działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
         kiermasz wyrobów Warsztatów Terapii Zajęciowej,
         prezentacja Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego, 
         prezentacja działalności Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej – przeciwdziałanie
           uzależnieniom (alkohol, narkotyki, dopalacze), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
           placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
        prezentacja działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach.