Rzecznik prasowy magistratu poinformował w środę, że umowa z nią  już nie obowiązuje. Powodem jest nienależyte wypełnianie obowiązków. Na zlecenie magistratu firma z Łodzi pracowała od początku tego roku. Spośród sześciu oferentów startujących w przetargu wypadła najlepiej, wyceniając swoje roczne usługi na 355 294,52 złotych. Co teraz?

O tym, kto zadba o czystość w naszym mieście zdecyduje nowy przetarg, ogłoszony w piątek (2 lipca).

- Do czasu wyłonienia wykonawcy opiekę nad parkami i skwerami przejmą jednostki miejskie – poinformowała Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego.

Do obowiązków firmy utrzymującej porządek na miejskich terenach należą m.in.: omiatanie, odchwaszczanie oraz odśnieżanie i usuwanie śliskości, wygrabianie liści, dbanie o porządek na  placach zabaw i siłowniach plenerowych, opróżnianie koszy na odpady i porządkowanie terenu wokół nich, uzupełnianie w dystrybutorach torebek na psie odchody, koszenie trawników, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat, dbanie o toaletę w parku Słowackiego.