Gala odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki. Z powodu pandemii wyglądała inaczej niż w poprzednich latach. Osobiście wzięła w niej udział ograniczona liczba osób, ale zainteresowani mogli obejrzeć transmisję wydarzenia w internecie.

Jak co roku podziękowano szczególnie osobom najbardziej zaangażowanym w ideę wolontariatu.

Statuetki Złotych Serc dostali:

Marzena Bielecka (nauczycielka w SP nr 16), Magdalena Soj-Domagała (dyrektor oddz. PKO BP w Łodzi, Renata Rzepkowska-Bartos, (właścicielka firmy „Hendrob”), Straż Miejska i „Bez Espresso mam depresso”.

Podziękowania powędrowały także do najbardziej zaangażowanych wolontariuszy: Natalii Karpińskiej, Zdzisława Cywińskiego, Kamila Królikowskiego, Karola Rudnickiego, Ewy Kolasy, Jakuba Guzikowskiego, Szymona Rzepeckiego, Karoliny Lubońskiej, Joanny Twardowskiej, Ilony Dychto, Mai Pietryszki, dh. Pwd. Angeliki Fątner, Piotra Pazdeja, Julii Pietrasik, Kingi Augustyniak i Grzegorza Janickiego.