Na zdjęcie pokruszonych płyt i zastąpienie ich kostkami brukowymi mamy pół miliona złotych. Prace zostaną wykonane podczas wakacji na ulicach:

Targowa (strona zachodnia) – 65.600 zł

Jankego (krańcówka i chodnik do bloków) – 49.500 zł

Moniuszki (od Śniadeckiego w stronę Wiejskiej, strona południowa) – 64.200 zł

Pułaskiego (strona zachodnia) – 57.500 zł

Wajsówny (strona północna) – 62.200 zł

Mokra – 50.000 zł

Tkacka (od wyjazdu z parkingu do Dąbrowskiego - strona zachodnia) – 16.500 zł

Jana Pawła II (od Bardowskiego do Trębackiej) – 17.700 zł

Prosnaka (od Szpitalnej do Ossowskiego – strona wschodnia) – 14.300 zł

Sobieskiego (od Piotra Skargi do Kościelnej – strona wschodnia) – 22.600 zł