16 października świętujemy 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego. Przez cały tydzień w Pabianicach parafie organizują uroczystości.


Parafia Trójcy Przenajświętszej
16.10 godz. 18.00 - uroczysta msza św. w intencji Papieża, po mszy różaniec i koncert ku czci Ojca Świętego

Parafia Chrystusa Króla
16.10 godz. 17.00 i 17.30 - msza św. w intencji Papieża, godz. 17.50 różaniec (kościół przy ul. Karniszewickiej)
18.10 godz. 17.00 - Festiwal Piosenki Maryjnej poświęcony Ojcu Świętemu (kaplica na Klimkowiźnie)

Parafia św. Mateusza
16.10 godz. 17.30 - różaniec, godz. 18.00 - msza św. w intencji Papieża
20.10 godz. 17.30 - różaniec w intencji dziękczynnej za 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego i za media katolickie, upowszechniające naukę Jana Pawła II, godz. 18.00 - uroczysta msza św. w intencji Papieża

Parafia Miłosierdzia Bożego
15.10 godz. 18.30-21.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona apelem jasnogórskim
16.10 godz. 18.00 - uroczysta msza św. w intencji Papieża, po mszy św. różaniec z montażem słowno-muzycznym dotyczącym osoby i pontyfikatu Jana Pawła II

Parafia św. Maksymiliana
16.10 godz. 17.30 - różaniec, godz. 18.00 - uroczysta msza św. w intencji Papieża

Parafia Najświętszej Marii Panny
16.10 godz. 18.00 - uroczysta msza św. w intencji Papieża, po mszy prelekcja ks. dr. Eugeniusza Brzuski, prorektora Instytutu Teologicznego w Łodzi pt. "Nauczanie Jana Pawła II skierowane do Polaków", godz. 20.00 - apel młodzieży trzeciego tysiąclecia z koncertem zespołu Arka z parafii św. Maksymiliana pt. "W hołdzie Ojcu Świętemu"

Parafia św. Floriana
16.10 godz. 17.30 - różaniec, godz. 18.00 - uroczysta msza św. w intencji Papieża