Wszyscy zmotoryzowani pabianiczanie wiedzą doskonale, że w naszym mieście jest za mało miejsc parkingowych. Współpraca władz miasta z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową w tym temacie przyniosła wymierne efekty. Powstały nowe miejsca postojowe na terenach spółdzielczych. W styczniu tego roku PSM zwróciła się do lokatorów, by sami wskazywali takie tereny, które można by jeszcze przekształcić na miejsca postojowe.

– Sądzę, że pomysł można przenieść na tereny będące pod zarządem miejskim – mówił radny Krzysztof Hile na ostatniej sesji Rady Miejskiej. – Proponuję, aby taki apel (propozycja) został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy miasta mogliby przekazywać swoje propozycje zarówno pisemnie - bezpośrednio do urzędu lub poprzez wysłanie e-maila.

Radny sam założył konto pocztowe parkingipabianice@gmail.com, gdzie każdy może przesłać swoje uwagi, podać lokalizację potencjalnego parkingu czy nawet pojedynczych miejsc postojowych, również przesłać zdjęcie wskazanego miejsca.

– O tym, czy dana lokalizacja spełnia wymogi prawne, czy nie ma przeszkód formalnych, technicznych, infrastrukturalnych powinny wypowiedzieć się odpowiednie służby miejskie, kompetentne w tej kwestii – dodał Hile. – W przypadku pozytywnej oceny można w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie powiększać liczbę miejsc parkingowych na terenie miasta.