Układanie nowych rur, ocieplenie ścian zewnętrznych, remonty dachów czeka budynki Przedszkoli Miejskich 4, 6, 11, 13, 14 i 16, Szkół Podstawowych 3, 14 i 17, Gimnazjum nr 3 i żłobka Miejskiego.

- Będzie ładniej, cieplej, nowocześniej i w przyszłości taniej – wylicza krótko prezydentGrzegorz Mackiewicz. - Robimy kompleksowe remonty, termomodernizacje ścian, dachów, wymienimy okna...

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca między jednostkami samorządu a prywatną firmą. Ponieważ miasto nie ma tyle pieniędzy na remonty szkół i przedszkoli, wykona te remonty we współpracy z prywatną firmą. To oni wyłożą pieniądze, wykonają prace i przez 15 lat będzie zarządzać obiektami.

- Ofertę złożyły spółki konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance. Siemens to prekursor na polskim rynku takich przedsięwzięć – wyjaśnia Paweł Pietrzak, naczelnik w Urzędzie Miejskim.

Miasto będzie to kosztować 46.656.999 zł. Same koszty inwestycyjne to 33.082.080 (brutto), a koszt finansowania 10.630.520 zł. Spłaty zostały rozłożone na 15 lat. Do tego jeszcze dochodzi wynagrodzenie za utrzymanie i zarządzanie obiektami przez 15 lat. Zostało wycenione na 2.944.398 zł (brutto) rocznie.

Wymianie podlegać będą tylko okna i drzwi zewnętrzne, które nie zostały dotychczas wymienione. Będą układane nowe instalacje centralnego ogrzewania. Nowe instalacje elektryczne położą w żłobku przy Piotra Skargi i w Przedszkolu Miejskim nr 14.

- Remont ma dużo większy zakres. Na przykład będzie możliwe ogrzewanie sal lekcyjnych tylko wtedy, gdy będą w nich dzieci. Niższa temperatura ma być na salach gimnastycznych, bo teraz jest tam za gorąco. A gdy nikogo nie będzie, ogrzewanie zostanie zmniejszone do minimum – wylicza naczelnik.

W klasach i salach wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne z dostosowaniem do obecnych przepisów. Nowa będzie też instalacja centralnego ogrzewania. Na grzejnikach zostaną zamontowane osłony. Taki jest wymóg obowiązujących przepisów.

W przedszkolach nr 4, 6, 13, 14 i 16 sale zająć wyposażone zostaną w układy wentylacji mechanicznej.

- To pozwoli nie tylko na osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej, ale również zapewni skuteczną wymianę powietrza – dorzuca prezydent.

Prace mają być podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmuje Gim. nr 3, SP 3 , SP 14, PM 4, PM 13. Tutaj prace rozpoczną się we wakacje.

- Mają zakończyć się w 12 miesięcy do daty zawarcia umowy PPP – wyjaśnia Pietrzak.

W drugim etapie są pozostałe budynki. Remont w nich potrwa do 30 listopada 2018 roku.

- Partner Prywatny zobowiązany jest do utrzymania w sprawności elementów systemu zdalnego monitorowania i zarządzania energią przez cały okres obowiązywania umowy, czyli przez 15 lat od zakończenia prac na obiektach – mówi naczelnik.

W ramach spłaty długu konsorcjum dostanie od nas dofinansowanie, które otrzymamy w wysokości 10,5 mln zł.

Czy to nam się opłaca? Na prądzie powinniśmy rocznie zaoszczędzić około 185.000 zł, a na ogrzewaniu 823.782 zł.

- To są moje szacunkowe wyliczenia, ale choćby na samym Gimnazjum nr 3 będzie około 221.000 zł oszczędności rocznie – wylicza Pietrzak.

Ale już wiadomo, że remonty będą kosztowne.

- Gdy trzeba wymienić dwie rurki, to nie oszczędzamy i wymieniamy wszystkie. Raz a porządnie to zróbmy – mówi prezydent.

Remont żłobka ma przede wszystkim poprawić funkcjonalność i pozwolić na zwiększenie ilości dzieci w oddziałach.

- Zagwarantowane przez partnera oszczędności w zużyciu energii cieplnej wyliczone zostały na 69 proc. To średnia arytmetyczna ze wszystkich obiektów – mówi Pietrzak.