Bezpłatne konsultacje dotyczące problematyki prawnej i geodezyjnej w każdy wtorek w godz. 8.00 – 17.00 są w Starostwie przy ul. Piłsudskiego 2. Można się tutaj dowiedzieć też, co trzeba zrobić, by uzyskać tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości.
– W tym celu powstał w Starostwie punkt informacyjno-konsultacyjny, którego zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania związane z nieruchomościami – wyjaśnia Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.
Punkt mieści się w budynku starostwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (budynek C, I piętro, pokój 103).