Gimnazjum nr 1, ul. Tkacka 15, tel. 215-77-23

- adres internetowy: gimnazjum1pabianice@poczta.onet.pl
- języki obce: niemiecki i angielski
- pracownia komputerowa: 14 stanowisk z dostępem do Internetu
- jest sala multimedialna
- pielęgniarka przyjmuje dwa razy w tygodniu
- mają bibliotekę szkolną
- zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań (polonistyczne, historyczne, geograficzne, informatyczne), koła językowe, SKS, klub turystyczny, klub europejski, chór
- współpraca z Centrum Młodzieży Europejskiej
- jest duża sala gimnastyczna
- obiady można zjeść na stołówce szkolnej. Jest też kiosk na terenie szkoły
- zajęcia kończą się najpóźniej o 17.15
- planowany nabór - 8 klas pierwszych po ok. 28 uczniów w każdej

---
Gimnazjum nr 2, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, tel. 215-35-13

- adres internetowy: gim2pabianice@szkoly.lodz.pl
- języki obce: angielski i niemiecki
- są 2 pracownie komputerowe - łącznie ponad 20 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
- jest pielęgniarka
- działa biblioteka szkolna
- zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań - gimnastyczne, językowe, informatyczne, historyczne, twórczości artystycznej i współpracy europejskiej
- współpraca z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół
- 2 sale gimnastyczne - w szkole i przy ul. Orlej
- możliwość uczęszczania na basen
- jest szkolna stołówka - tylko 2,50 zł kosztuje dwudaniowy obiad
- zajęcia kończą się najpóźniej o 15.00
- w szkole jest ochroniarz
- planowany nabór - 7 klas pierwszych po ok. 26-28 uczniów

---
Gimnazjum nr 3, ul. 20 Stycznia 9/13, tel. 214-50-86

- strona internetowa: www.gim3pabianice.szkoly.lodz.pl
- klasy: po około 28 uczniów
- języki obce: niemiecki i angielski
- można trenować koszykówkę
- zajęcia pozalekcyjne: m.in. klub europejski
- biblioteka: bogato wyposażona m.in. w podręczniki dla uczniów, których nie stać na ich kupienie
- 3 sale gimnastyczne w tym 2 wyposażone w prysznice
- 2 pracownie komputerowe: 18 komputerów, stały dostęp do Internetu
- planowany nabór: 400 uczniów - około 14 klas I

---
Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 5, ul. Pułaskiego 32, tel. 215-24-83

- przyjęcia uczniów na podstawie skierowań z poradni psychologiczno-pedagogicznej
- klasy liczą po 12-16 uczniów
- adres internetowy: szkolaspecjalna@optibox.pl
- języki obce: angielski
- zajęcia pozalekcyjne: aerobik, koszykówka, pływanie, kółko żeglarskie, recytatorskie, ekologiczne, informatyczne
- biblioteka jest wyposażona m.in. w podręczniki dla uczniów
- dzieci mogą uczęszczać na pływalnię
- jest sala gimnastyczna
- pracownia komputerowa: 6 komputerów, stały dostęp do Internetu
- jest stołówka - cena obiadu 2 zł.
- planowany nabór: około 12 uczniów (liczba jest uzależniona od ilości skierowań z poradni)

---
Gimnazjum Powiatowe przy Zespole Szkół nr 1, ul. P. Skargi 21, tel.215-41-73

- strona internetowa: www.mechanik.edu.pl
- języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
- zajęcia sportowe: siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka
- działa kawiarenka internetowa
- biblioteka szkolna czynna w godz. 8.00-18.00
- 2 pracownie komputerowe - 30 komputerów z dostępem do Internetu
- 2 sale gimnastyczne
- warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 15 lat
- planowany nabór - 32 uczniów, czyli 1 klasa
jest sklepik

---
Gimnazjum im. św. Wincentego a'Paulo, ul. Zamkowa 39, tel. 215-39-57

- języki obce: angielski oraz do wyboru niemiecki lub francuski
- zajęcia na pływalni
- zajęcia z wychowania fizycznego na hali Włókniarza i przy ul. Orlej
- jest biblioteka szkolna
- pracownia komputerowa - 12 stanowisk ze stałym dostępem do Internetu
- jest pielęgniarka szkolna
- kółka zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne - plastyczne, przedmiotowe (dla uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów), wyrównawcze, SKS, chór szkolny
- bar, gdzie można kupić słodycze i zapiekanki
- planowany nabór - jedna klasa pierwsza od 18 do 22 osób
- czesne - 220 zł (w miesiącach wakacyjnych 75% kwoty)

---
Prywatne Gimnazjum w Ksawerowie, ul. Kościuszki 7, tel. 215-83-86

- języki obce: angielski i niemiecki
- jest sala gimnastyczna i siłownia
- zajęcia na pływalni
- brak biblioteki
- jest pielęgniarka szkolna
- zajęcia pozalekcyjne: koło jęz. łacińskiego i kultury antycznej, jęz. niemieckiego, biologiczne, historyczne, informatyczne, zespół cheerleaderek, zespół taneczno-muzyczny, koło strzeleckie, koło miłośników zwierząt i klub europejski
- brak obiadów i stołówki, możliwość kupienia czegoś "na gorąco" w barze
- 10 stanowisk komputerowych, stały dostęp do Internetu
- planowany nabór - jedna klasa pierwsza licząca do 20 osób
- czesne - 200 zł przez 12 miesięcy, najlepsi uczniowie szkół podstawowych wytypowani przez rady pedagogiczne naukę mają bezpłatną

---
Gimnazjum w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, tel. 215-82-22

- języki obce: angielski, niemiecki
- zajęcia pozalekcyjne (głównie sportowe): piłka ręczna, nożna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, zajęcia na siłowni, komputerowe, kółko teatralne i zajęcia wyrównawcze
- do dyspozycji uczniów jest świetnie wyposażona hala sportowa
- więcej godzin wychowania fizycznego, w tym pływalnia raz w tygodniu
- jest pielęgniarka szkolna
- brak stołówki, ale jest sklepik
- 10 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu
- uczniowie korzystają z dwóch bibliotek - szkolnej i gminnej
- planowany nabór - cztery klasy pierwsze, po 20-25 osób

---
Prywatne Gimnazjum Heureka, ul. Gdańska 3/5, tel. 215-30-56

- języki obce: angielski
- lekcje pływania za dodatkową opłatą
uczniowie korzystają z sali gimnastycznej i siłowni
- zajęcia pozalekcyjne (głównie artystyczne): plastyka, rzeźba, fotografia
- pielęgniarka raz na tygodniu, lekarz - raz na miesiąc
- zajęcia w pracowni komputerowej sąsiedniego ZS nr 3
- biblioteka
- szkoła współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji i Dysortografii (prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dyslektyków)
- planowany nabór - dwie klasy pierwsze po 10-16 osób
- czesne - 210 zł przez 10 miesięcy w roku