Na słupach ogłoszeniowych pojawiły się plakaty informujące o konkursie „Moje wirtualne miasto”. Swój głos na Pabianice można oddać logując się na stronie http://www.mojewirtualnemiasto.pl/glosowanie-68.html
Organizatorem I edycji konkursu jest firma 2M SYSTEM z siedzibą w Krzeszowicach, właściciel portalu vtour.pl – wirtualne spacery po miastach. Akcja trwa od 25 listopada 2009 r., godz. 11.00 do 16 kwietnia 2010 r., godz.18.00. Ogłoszenie wyników 19 kwietnia o godz. 12.00 na stronie internetowej organizatora.
Konkurs skierowany jest do wszystkich Internautów posiadających adres e-mailowy. Internauta może zagłosować na jedno miasto w ciągu tygodnia podając swój adres e-mail, na który organizator będzie automatycznie wysyłać link uwierzytelniający z potwierdzeniem głosu. Głos ważny jest tylko wtedy, gdy Internauta potwierdzi go linkiem zawartym w wiadomości e-mail.
Organizator przewiduje 3 nagrody:
nagroda główna za I miejsce (wartość nagrody 46.000 zł) - wykonanie wirtualnego spaceru po wygranym mieście, gminie w ilości 500 szt. panoram oraz 1.000 szt. płyt CD z wirtualnym spacerem,
nagroda dodatkowa za II miejsce (wartość narody 30.000 zł) - wykonanie wirtualnego spaceru po wygranym mieście, gminie w ilości 300 szt. panoram,
nagroda dodatkowa za III miejsce (wartość narody 17.500 zł) - wykonanie wirtualnego spaceru po wygranym mieście, gminie w ilości 150 szt. panoram.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.mojewirtualnemiasto.pl