Wszystkich mieszkańców Gminy Pabianice jest 5.765, w tym 2.837 mężczyzn i 2.928 kobiet. Dzieci przybyło w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychlewie – 9, w obwodzie SP w Pawlikowicach – 13, w obwodzie SP w Petrykozach – 17, w obwodzie SP w Piątkowisku – 21.
Mieszkańcy gminy z roku na rok chętniej wchodzą w związki małżeńskie. W minionym roku zawarto 59 małżeństw, w roku 2007 - 29.
W ubiegłym roku zameldowano w gminie 183 osoby na pobyt stały spoza terenu gminy, a 59 osób na pobyt czasowy na terenie gminy. Ogółem zameldowano na terenie gminy 242 osoby (w 2007 roku – 285 osób). Wymeldowano z pobytu stałego – 29 osób, przemeldowano na terenie gminy – 50 osób. Ogółem wymeldowano z terenu gminy – 29 osób (w 2007 roku 65 osób).