Elżbieta Skrzymowska, prezes „Granicy” zorganizowała coroczną akcję „Znicz”.

- Wbrew swojej pozornej prostocie, akcja ta ma głębsze znaczenie. Chcemy uwrażliwiać ludzi i zwrócić ich uwagę na kruchość życia – mówi Skrzymowska.

Znicze kupili od harcerzy.  

1 listopada mieszkańcy „Granicy” zapalili też znicze obok kwiatów przy pomniku Marka Kotańskiego.