Nasi walczą o wejście do Sejmu

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Izabela Walaszczyk-Gross – księgowa z Pabianic (bezpartyjna)

13. Piotr Staniosz - pracownik finansowy z Pabianic (bezpartyjny)

 

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1. Cezary Tomczyk (PO)

2. Agnieszka Hanajczyk (PO)

3. Witold Stępień (PO)

13. Arkadiusz Jaksa – geograf z Piątkowiska (PO)

22. Monika Pawlak-Szpotan – politolog z Nowej Gadki (PO)

24. Artur Dunin (PO)

 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

1. Cezary Olejniczak (SLD)

9. Dawid Grzegorzewski - technik handlowiec z Pabianice (Twój Ruch)

23. Agnieszka Repczańska - technik handlowiec z Pabianic (Twój Ruch)

24. Marek Gryglewski - ekonomista z Pabianic (SLD)

 

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Paweł Bejda (PSL)

10. Zbigniew Stasiak - ekonomista z Żytowic (PSL)

18. Małgorzata Kania - pracownik samorządowy z Dobronia (PSL)

 

Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

3. Ryszard Tkacz - inżynier mechanik z Pabianic (bezpartyjny)

8. Dariusz Jakóbek - nauczyciel historii z Pabianic (bezpartyjny)

 

Komitet Wyborczy KORWiN

9. Adam Wolniewicz - handlowiec z Pabianic (KORWiN)

14. Żaneta Nochowicz - kierownik produkcji z Pabianic (bezpartyjna)

22. Magdalena Bednarek – handlowiec z Pabianic (bezpartyjna)

 

Komitet Wyborczy Samoobrona

1. Andrzej Urbaniak (Samoobrona)

 

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. Witold Waszczykowski (Prawo i Sprawiedliwość)

2. Grzegorz Schreiber (Prawo i Sprawiedliwość)

5. Marek Matuszewski (Prawo i Sprawiedliwość)

7. Krzysztof Ciebiada - technik mechanik z Pabianic (Prawo i Sprawiedliwość)

23. Ewa Szczepańczyk – socjolog z Dobronia (Prawo i Sprawiedliwość)

 

Komitet Wyborczy Partia Razem

1. Mateusz Mirys (Partia Razem)

 

Do Senatu tylko trzy nazwiska

 
1. Wojciech Brzeski - pracownik samorządowy z Głowna (bezpartyjny)
 
2. Andrzej Owczarek - nauczyciel z Łasku (PO) - urodzony w Pabianicach
 
3. Maciej Łuczak - geodeta z Pabianic (PiS)