- Zbiórkę i wydawanie darów w dalszym ciągu prowadzą organizacje pozarządowe, a koordynuje Forum Organizacji Pozarządowych przy ul. Stary Rynek 4 (Cech Rzemiosł Różnych) – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie darów przybywało, a skala potrzeb rosła, dlatego 7 marca miasto zdecydowało uruchomić magazyn centralny w hali sportowej przy ul. Orlej. Uchodźcy mogli bezpłatnie zaopatrzyć się tam m.in. w odzież, żywność, środki czystości.

Przyjechał m.in. transport z pomocą humanitarną z zagranicy, dostarczano też rzeczy ze zbiórek prowadzonych w organizacjach pozarządowych, szkołach, firmach lub prywatnie. 40 posegregowanych palet z darami z magazynu przy Orlej zostało przekazanych do dyspozycji wojewody łódzkiego.

- Na początku po pomoc przychodziło po kilkaset osób dziennie, pracowało kilkudziesięciu wolontariuszy. Obecnie darów i potrzebujących nie ma na tyle dużo, żeby zajmować tak pojemne miejsce jak hala sportowa, dlatego od 10 czerwca wraca ona do dyspozycji szkoły i klubów na zajęcia sportowe – tłumaczy Aneta Klimek.

To, co pozostanie po zamknięciu magazynu, zostanie przekazane do innych punktów wydawania darów, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pozarządowych instytucji pomocowych. Dary nadal można przynosić do siedziby Forum Organizacji Pozarządowych w Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Stary Rynek 4 w godz. 7.00 – 15.00.

W siedzibie Teen Challenge przy ul. Moniuszki 19 działa punkt adaptacyjny dla dzieci z Ukrainy (gry, zabawy, pomoc). Zajęcia odbywają się w czwartki między godz. 15.00 a 19.00.

Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy i świadczenia w ramach pomocy społecznej nadal wypłaca Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.