Jednym z trzech projektów jest budowa hali wielofunkcyjnej przy SP 13. Stanie we wschodnio-północnej części terenu PTC, w miejscu starego basenu.

- Do wykonawcy będzie należało opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i rozbiórkowych, zagospodarowanie i oświetlenie terenu wokół obiektu - poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prasowy magistratu.

Inwestycja składa się z dwóch faz realizacji w zakresie budowy. Pierwsza z nich obejmuje m.in. część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne. Druga m.in.: budynek z magazynami, siłownię oraz salę treningową przeznaczoną dla zapasów i sztuk walki.

Z nowej hali będą korzystać m.in. uczniowie SP 13 w czasie lekcji WF-u. Będą odbywały się w niej też szkolne zajęcia pozalekcyjne i treningi klubów sportowych. W godzinach wieczornych obiekt będzie udostępniany odpłatnie dla grup zorganizowanych. Przewidziano również organizację imprez sportowych.

- Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie prac - licząc od dnia podpisania umowy – wyjaśnia rzeczniczka.

Kolejne zadanie dotyczy budowy bieżni lekkoatletycznej wraz z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na terenie MOSiR-u. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych. Inwestycję prowadzi MOSiR.

- Planowana jest rozbiórka m.in. betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników oraz likwidacja istniejących wokół bieżni skarp i profilowanie nowych. Główna część zamówienia obejmie budowę bieżni okrężnej o nominalnej długości 400 m wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m przez płotki – wymienia Aneta Klimek.

Termin składania ofert upływa 21 stycznia.

Trzecią inwestycją (także prowadzoną przez MOSiR) jest budowa szkutni w Lewitynie wraz z infrastrukturą. Zakres prac określa przygotowana wcześniej dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Obiekt będzie podzielony na części, z których korzystać będą: Pabianicki Klub Sportów Wodnych, Retmanat Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice, a także MOSiR. Przewidziano też część ogólnodostępną. Oferty można składać do 21 stycznia.