Maciej Łuczak (PiS) dostał się do rady w powiecie. W ubiegłym tygodniu prezydent Grzegorz Mackiewicz wybrał go na swojego zastępcę. Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/jarmakowska-od-oswiaty-luczak-od-nieruchomosci.html

Łuczak nie może pełnić obu funkcji, dlatego musi zrzec się mandatu radnego. Nie będzie jednak wyborów uzupełniających, jak w mieście. Do rady wejdzie kolejny kandydat PiS z tego okręgu. Drugi najlepszy wynik (po Łuczaku) miał Piotr Amroziak. On także dostał się do Rady Powiatu, więc wolne miejsce przypadnie kandydatowi z trzecim wynikiem. To Grzegorz Hanke, dyrektor Gimnazjum nr 2.

O tym, jak rozłożyły się siły w powiecie, przeczytasz tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/krotko/6-mandatow-pis-i-5-po-w-powiecie.html

Kto dostał stanowisko w radzie przeczytasz tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/krotko/wlazlak-kieruje-rada-powiatu.html

Oficjalne stanowisko komisarza wyborczego w tej sprawie będzie w marcu. Do tego czasu w powiecie będzie obradować 22 radnych.